Information till våra kunder

 

När du kontaktar oss för att köpa en tjänst eller en produkt av oss, accepterar du att vi sparar de uppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla de åtaganden som vårt avtal med dig som kund kräver.

 

Det vi sparar är:

Kundens namn, organisationsnummer, adress, namn på kontaktperson, telefonnummer.

 

Vi delar inte dessa uppgifter med tredje part.

 

Vi använder inte dina uppgifter för reklam- eller marknadsföringssyften.

 

Dina uppgifter sparas så länge det behövs med hänsyn till de krav som finns när det gäller avtal, lagar och förordningar, i syfte att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig och berörda myndigheter.

 

Om du vill veta vilka uppgifter vi har sparade är du välkommen att kontakta oss.

 

 

Miljöpress i Nossebro AB

2018-05-25