Pressning

Vi har 9 pressar och tillbehör för olika behov.  För både stationärt bruk, halv- och helmobilt. Vilken anläggning vi väljer beror på materialsort och uppdragets storlek. Vid längre jobb används en stationär anläggning och vid kortare jobb används en halvmobil anläggning. För besvärligare material, som t.ex. lantbruksplast har vi en helmobil press där matning sker med kran.

Balning och Rundbalspressning

Balarna plastas in i sträckfilm, en lufttät inneslutning. Med reducerad syretillförsel upphör mögelbildning, jäsnings‐ och förmultningsprocesser vilket gör att balarna kan lagras utomhus under lång tid. Fördelarna med balning och rundbalspressning är bland annat mindre lukt, hygieniskt, minskad volym, minskad brandrisk, ingen jäsning, ingen urlakning, ingen nedskräpning, billigare transporter, bättre energivärde, rent och snyggt och lagringsvänligt.

Är du också ute efter säkrare och mer ekonomisk mellanlagring rekommenderar vi balning och rundbalspressning. Förutom säkerheten och bättre ekonomi ger det dessutom ett mer städat intryck.