rf tele maj -21 746RHN grus

 

RHN plog

Transporter

Vi använder i huvudsak våra lastbilar till att flytta våra pressanläggningar runt om i landet. Övrig tid finns lastbilarna tillgängliga för olika transporter till exempel av maskiner, grus, jord, flis, pallgods mm.

HJ plog

 

Vägunderhåll

Vi utför olika typer av vägunderhåll som exempelvis.

Halkbekämpning & snöröjning vintertid.

Grusning & dammbindning (saltning) sommartid.

Vi har också ett TMA som vi använder vid akuta och planerade jobb

rf tele maj -21 881rf tele maj -21 792